Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813.

WAŻNE

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Metryczka

Metryczka

Data publikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bator Wydział Prewencji
do góry