Podstawy prawne działania KPP w Dębicy - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania KPP w Dębicy

 

Podstawy prawne działania KPP w Dębicy

 
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.
 
Komendy Powiatowe Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu.
 
Komendant Powiatowy Policji w Dębicy jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Dębica i powiatu dębickiego.
 
Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Dębicy określają:
 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 06.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kulig
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Kulig
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bator
do góry