Struktura Organizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna

 

W skład Komendy Powiatowej Policji w Dębicy wchodzą:

 

 1) Kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji, nadzorujący stanowisko ds. prasowo-informacyjnych oraz  służbę

     wspomagającą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków, zespół ds. Ochrony Informacji

     Niejawnych oraz Składnicę Akt.

b) Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Rewir Dzielnicowych, Posterunek Policji w Czarnej, Posterunek Policji w Żyrakowie, Komisariat Policji w Pilźnie.

c) Zastępca Komendanta Powiatowego Policjinadzorujący Wydział Kryminalny, Wydział Dochodzeniowo Śledczy, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą, Komisariat Policji w Brzeźnicy, Komisariat Policji w Brzostku. 

 

 

 

 

 

2)  Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 a)  Wydział Kryminalny,

b)  Wydział Dochodzeniowo - Śledczy ,

c)  Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

      

3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji ,

b) Wydział Ruchu Drogowego,

c) Rewir Dzielnicowych 

d) Posterunek Policji w Żyrakowie

e) Posterunek Policji w Czarnej

 

 

4) Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie 

 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 a) Jednoosobowe stanowisko ds. Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych

b) Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

c) Wydział Wspomagający

d) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2009
Data modyfikacji 29.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Wenancjusz Matysek
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Wenancjusz Matysek Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bator
do góry